Projekt Bron

    Projekt bron är ett fotoprojekt av fotografen Fredrik Alpstedt från Sölvesborg. Sölvesborgs bron är en ofta fotograferad bron. Både stadsinvånarna och turister tar bilder på bron vilket gör att det finns många bilder på den. Det gör att det blir en extra utmaning att försöka fånga bilder på Sölvesborgs bron som få personer tidigare har tagit. Förhoppningen är att hitta nya unika vinkar att gångs bron ifrån.